کالا کوک

kalakook

کالا کوک

کالاکوک

لوازم خانگی کالا کوک

لوازم خانگی

رویه‌های بازگرداندن کالااستفاده از 7 روز ضمانت بازگشت چه شرایطی دارد؟

-اگر کالای خریداری شده، ایراد یا اشکال فنی داشته باشد.

-اگر کالای خریداری شده از نظر مشخصات یا ظاهر فیزیکی با اطلاعات وب‌سایت مغایرت داشته باشد.

-اگر کالای خریداری شده، آسیب دیدگی یا ایراد فیزیکی و ظاهری داشته باشد.

-اگر مشتری از خرید خود منصرف شود.

-اگر در اثر حمل و نقل، آسیب دیدگی ایجاد شده باشد.